Phòng khám Phụ Sản 479

Giờ Mở cửa : 8h00 – 21h30 

LIÊN HỆ PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 479

  • Cơ sở 1: 553, Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên.
  • Cơ sở 2: Phố Đình, Đại Từ, TP Thái Nguyên.
  • Cơ sở 3:  550, Tổ 8, P. Tích Lương, TP Thái Nguyên 
  • Email: [email protected].
  • Điện thoại: 0947408336.
HỌ TÊN HỌC VỊ
Nguyễn Thị Anh Thạc sỹ, Bác sỹ
Đinh Quang Thắng Thạc sỹ, Bác sỹ
Bùi Hải Nam Thạc sỹ, Bác sỹ
Nguyễn Thị Mai Lê Thạc sỹ, Bác sỹ
Trần Thị Hương Bác sỹ chuyên khoa I

ĐẶT LỊCH KHÁM ONLINE